ماشین فرز سی ان سی CNC لینیر

 

 

QP2560-L

QP2440-L

QP2040-L

QP2033-L

QP1620-L

UNIT

MODEL

 

1650*635

1200*600

1200*5100

1000*510

700*320

Mm

سطح کارگیر میز

مشخصات میز

5*18*125

5*18*100

5*18*100

5*18*100

3*14*110

Mm

ابعاد و تعداد شیارهای میز

1500 Kg

600 Kg

600 Kg

500 Kg

250 Kg

Kg

وزن قابل تحمل میز

1525

1020

1020

850

520

Mm

حرکت طولی محور x

مشخصات ابعاد ماشین کاری

635

610

530

530

400

Mm

حرکت عرضی محور y

635

550

510

510

380

Mm

حرکت عمودی محور z

125~760

130~680

130~640

150~660

150~530

Mm

فاصله ی مرکز اسپیندلتا سطح میز

BT40

BT40

BT40

BT40

BT40

 

نوع استاندارد ابزار ماشین

اسپیندل

100~10000(belt)

100~10000(belt)

100~10000(belt)

100~10000(belt)

100~10000(belt)

Rpm

سرعت اسپیندل

30/30/30

36/36/30

36/36/30

36 / 36 / 30

48 / 48 /36

M/min

سرعت حرکت محورها

1~10  

1~10  

1~10  

1~10  

1~10  

M/min

سرعت براده برداری

11/kw

11/kw

11/kw

11/kw

5.5/kw

Kw

توان موتور اسپیندل

موتورها

4 / 4 / 4

1.8/1.8/2.5

1.8/1.8/2.5

1.8/1.8/2.5

1.2/1.2/1.2

Kw

توان موتور محورها (x,y,z)

24

24

24

24

20

Arm type

سیستم تعویض ابزار و تعداد ابزار

سایر مشخصات

25

20

20

20

15

Kva

برق موردنیاز ماشین

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

Kgs/cm2

فشار باد مورد نیاز

3560*2250*3215

2800*2200*2600

2800*2115*2583

2430*2115*2583

1680*2762* 2339

W×L×H

طول × عرض× ارتفاع

8,500

6,700

6,200

5,800

2,300

Kg

وزن ماشین

FANUC JAPAN

مدل کنترل و موتور درایوها